Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Te minimalne szerokości spoin b dotyczą również spoin łączeniowych wewnątrz pomieszczeń dla materiałów uszczelniających ≥15 % dopuszczalne odkształcenia całkowitego.

Stosunek szerokości materiału uszczelniającego w spoinie (b) do głębokości materiału.

Tabela zużycia substancji podkładowej
Zużycie substancji podkładowej zależy od chłonności materiału bocznych powierzchni przyczepności i od sposobu nakładania, dlatego może być podane tylko w przybliżeniu.