OTTOFLEX ODS Szlamy uszczelniajce 20kg

352.95 PLN
 
Kod produktu: OFS/ODS-36
OTTOFLEX ODS Szlamy uszczelniajce 20kg
 

Właściwości

 • Jednokomponentowe, elastyczne uszczelnienie konstrukcji zespolonej
 • Pokrywający zarysowania
 • Bardzo podatny na obróbkę
 • Utwardzanie bez pęknięć
 • W stanie utwardzonym wodoszczelny i otwarty na przenikanie pary
 • W stanie utwardzonym odporny na mróz i starzenie się
 • Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Sprawdzony według najnowszych zasad kontroli, z lutego 2008 roku, w sprawie udzielenia ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) w powiązaniu z okładzinami ceramicznymi

Obszary zastosowań

 • Elastyczne uszczelnienie zespolone pod okładzinami ceramicznymi na balkonach i tarasach o spadku > 1 %
 • Elastyczne uszczelnienie zespolone pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach wilgotnych, mokrych i w saunach parowych
 • Jako uszczelnienie budynku na zewnętrznych ścianach piwnic i murach oporowych
 • Do uszczelniania basenów kąpielowych i zbiorników wodnych o masywnej konstrukcji. Dopuszczony do głębokości wody wynoszącej do 4 m zgodnie z aktualnymi zasadami kontroli
 • Odpowiedni do podłoży o wystarczającej wytrzymałości, jak jastrych, podłogowy podkład grzewczy, beton porowaty i tynk grupy zapraw II i III
 • W obszarach silnie obciążonych wilgocią odpowiednio do klas obciążenia A1, A2 i B listy zasad budowlanych
 • Stosować tylko do uszczelniania od strony dodatniej

Normy i badania

 • Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego Uszczelnienie w połączeniu z okładzinami z glazury i płytek (Urząd Badań Materiałów (MPA) w Clausthal)
 • Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A i B zgodnie z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP)
 • Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci 0, A01, A02 i B0 według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
 • Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM B 2207 (z wyjątkiem obszarów obciążenia chemicznego)

Pojemności

20 kg worek  
OFS/ODS-36-kF