Tabele zużycia

Tabele zużycia

Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Te minimalne szerokości spoin b dotyczą również spoin łączeniowych wewnątrz pomieszczeń dla materiałów uszczelniających ≥15 % dopuszczalne odkształcenia całkowitego.

Stosunek szerokości materiału uszczelniającego w spoinie (b) do głębokości materiału.

Tabela zużycia substancji podkładowej
Zużycie substancji podkładowej zależy od chłonności materiału bocznych powierzchni przyczepności i od sposobu nakładania, dlatego może być podane tylko w przybliżeniu.

 

Najczęsciej zadawane pytania

Najczęsciej zadawane pytania

FAQ dostarczają odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące produktów firmy OTTO.
Link do strony producenta: http://www.otto-chemie.de/pl/faq-czesto-zadawane-pytania
 

Szkło i Okna

Klejenie i uszczelnianie szkła

Jakich produktów można użyć do klejenia / uszczelnienia szkła?

Ze względu na doskonałą przyczepność na szkle i odporność na wpływ promieniowania UV zalecamy użycie do tego celu silikonowych materiałów klejących i uszczelniających firmy OTTO, jak np. OTTOSEAL® S 7, S 9, S 10, S 81, S 110, S 120 i S 610.

Powłoka ochronna okien

Czy występują niezawierające silikonu materiały uszczelniające do powłoki ochronnej okien?

OTTOSEAL® M 350 jest niezawierającym silikonu materiałem uszczelniającym do powłoki ochronnej okien, który spełnia wymagania normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń D. Co typowe dla grupy produktów hybrydowych materiałów uszczelniających, OTTOSEAL® M 350 charakteryzuje się jednak niewielką lepkością resztkową i w porównaniu z wysokiej jakości materiałami uszczelniającymi do szkleń, jak OTTOSEAL® S 110 lub OTTOSEAL® S 120 nie jest odporny na ścieranie.

Instalacja sanitarna

Czy występują tabele porównawcze kolorów zapraw do spoin różnych producentów i silikonów OTTO?

Tak, na naszej stronie internetowej.

Czy różnią się OTTOSEAL® S 100 i OTTOSEAL® S 105?

OTTOSEAL® S 105 jest standardowym silikonem octanowym o dobrych właściwościach obróbki. OTTOSEAL® S 100 jako silikon sanitarny premium wyróżnia się unikalnymi, niedoścignionymi właściwościami obróbki, np. doskonałymi możliwościami wygładzanie. OTTOSEAL® S 100 jest ponadto dostępny z magazynu w bardzo dużej ofercie kolorów.

Basen kąpielowy

Uszczelnienie folii do basenów i stawów

Które materiały uszczelniające nadają się do uszczelnienia na foliach do basenów i stawów?

Do folii do basenów (PCW) zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 18 lub w przypadku użycia kamienia naturalnego produktów kompatybilnych z kamieniem naturalnym OTTOSEAL® S 70 lub S 140. Folię do basenów należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej OTTO Primer 1217. W przypadku folii do stawów (PCW) zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 140. Folię do stawów (PCW) należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej OTTO Primer 1218.

Uszczelnienie basenów kąpielowych z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym i poliestru

Które materiały uszczelniające nadają się do uszczelniania spoin w basenach kąpielowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i poliestru?

Zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 18 lub w przypadku użycia kamienia naturalnego produktów kompatybilnych z kamieniem naturalnym OTTOSEAL® S 70 lub S 140. Materiały należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej.

(Zalecenie dotyczące substancji podkładowej -> tabela przyczepności w każdorazowo aktualnej Karcie danych technicznych)

Uszczelnianie

Uszczelnianie spoin o podłożach bitumicznych

Za pomocą jakich produktów można uszczelnić spoiny na podłożach bitumicznych?

Aby wykluczyć przebarwienia i niekompatybilności, należy unikać kontaktu między elastycznym wypełnieniem spoiny i podłożem bitumicznym, np. poprzez odcięcie za pomocą OTTOSEAL® A 250 (patrz Karta danych technicznych OTTOSEAL® A 250).

Uszczelnienie folii do basenów i stawów

Które materiały uszczelniające nadają się do uszczelnienia na foliach do basenów i stawów?

Do folii do basenów (PCW) zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 18 lub w przypadku użycia kamienia naturalnego produktów kompatybilnych z kamieniem naturalnym OTTOSEAL® S 70 lub S 140. Folię do basenów należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej OTTO Primer 1217. W przypadku folii do stawów (PCW) zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 140. Folię do stawów (PCW) należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej OTTO Primer 1218.

Uszczelnienie basenów kąpielowych z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym i poliestru

Które materiały uszczelniające nadają się do uszczelniania spoin w basenach kąpielowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i poliestru?

Zalecamy zastosowanie OTTOSEAL® S 18 lub w przypadku użycia kamienia naturalnego produktów kompatybilnych z kamieniem naturalnym OTTOSEAL® S 70 lub S 140. Materiały należy poddać obróbce wstępnej z użyciem substancji podkładowej.

(Zalecenie dotyczące substancji podkładowej -> tabela przyczepności w każdorazowo aktualnej Karcie danych technicznych)

Kleje

Stopnie schodów

Które produkty nadają się do klejenia stopni schodów?

Do klejenia stopni schodów zalecamy użycie OTTOCOLL® P 85 lub OTTOCOLL® Rapid (łączenie siłowe, wewnątrz pomieszczeń) bądź OTTOCOLL® M 500, M 501, HiTack lub OTTOSEAL® S 70 (z kompensacją naprężeń, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku).

Działanie substancji podkładowych między klejem a podłożem

Jak działa substancja podkładowa w odniesieniu do współdziałania między substancją klejącą a podłożem?

Substancje podkładowe są modyfikatorami przyczepności, które poprawiają przyczepność substancji klejącej na podłożach porowatych lub problematycznych. Substancja podkładowa pozostawia na podłożu cienką warstwę lub poprawiające przyczepność resztki, na których substancja klejąca może wytworzyć lepszą przyczepność.

Transport i składowanie

Jaka jest odporność na mróz materiałów klejących i uszczelniających podczas transportu i składowania?

Transport i składowanie w ujemnych temperaturach niezawierających wody materiałów klejących i uszczelniających na bazie silikonu, poliuretanu i hybrydowych jest przejściowo możliwe. Nie zaleca się stałego składowania w temperaturach poniżej 0°C, w szczególności dlatego, że podczas obróbki „zimnych” materiałów klejących i uszczelniających występuje opóźnienie utwardzania i większość produktów wykazuje w niskich temperaturach bardziej stałą konsystencję obróbki, jeśli są one pobierane z magazynu i bezpośrednio poddawane obróbce. „Zimne“ produkty powinny być przed obróbką ogrzane do temperatury pokojowej.
Po całkowitym utwardzeniu produkty te są trwale odporne również na temperatury poniżej 0°C.
W przypadku obróbki w niskich temperaturach należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby na powierzchniach przylegania nie występował lód, woda kondensacyjna lub inna wilgoć, ponieważ działają one jak warstwa rozdzielająca i utrudniają lub uniemożliwiają przyczepność materiału uszczelniającego.


Wodne materiały klejące i uszczelniające na bazie akrylanu dyspersyjnego oraz OTTOCOLL® P 270 i wodne produkty OTTOFLEX nie są odporne na mróz w stanie nieprzetworzonym i podczas utwardzania i nie wolno ich składować i obrabiać w temperaturach poniżej + 5°C. Niektóre akrylany dyspersyjne są krótkotrwale odporne podczas transportu w temperaturach do – 10°C przez maksymalnie 48 godzin. Należy przy tym przestrzegać informacji zawartych w każdorazowo aktualnej karcie danych technicznych. Dłuższe składowanie lub składowanie / transport w niskich temperaturach prowadzi do nieodwracalnych szkód mrozowych w akrylanowej masie uszczelniającej (koagulacji).
Po całkowitym utwardzeniu większość akrylanów dyspersyjnych jest trwale odporna również na temperatury poniżej + 5°C.

Materiały uszczelniające / silikonowe materiały uszczelniające

Przyczepność silikonowych materiałów uszczelniających

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku przyczepności silikonowych materiałów uszczelniających, jak OTTOSEAL® S 100 i S 105 na akrylu sanitarnym?

Akryl sanitarny poddać obróbce wstępnej substancją podkładową do czyszczenia Cleanprimer 1101, aby uzyskać optymalną przyczepność.

Spoiny konserwacyjne

Czy spoiny silikonowe zawsze są spoinami konserwacyjnymi?

Spoiny silikonowe nie są generalnie spoinami konserwacyjnymi. Tak, jak w przypadku innych materiałów uszczelniających, obowiązuje:

Spoina konserwacyjna jest spoiną narażoną na silne oddziaływania chemiczne i/lub fizyczne, której materiał uszczelniający musi być sprawdzany w regularnych odstępach czasu i w razie potrzeby wymieniany, aby uniknąć szkód następczych.

Zmiany zabarwienia

Jakie mogą być przyczyny zmian zabarwienia silikonowych materiałów uszczelniających?

Bez wpływów zewnętrznych silikonowe materiały uszczelniające firmy OTTO nie wykazują zmian zabarwienia. Wpływy zewnętrze, które mogą prowadzić do przebarwień, to np.

  • niekompatybilne materiały w strefie kontaktowej, np. bitum, powłoki malarskie, neopren, EPDM itd.
  • niekompatybilne środki czyszczące i dezynfekcyjne (zwłaszcza środki zawierające fluorowce i formaldehyd)
  • mikroorganizmy (jak np. pleśń, glony)
  • opary/dym (jak np. powłoki malarskie, dym tytoniowy, opary zgrzewania)
  • wpływy otoczenia

Możliwość nanoszenia powłoki farb i lakierów

Które materiały uszczelniające można zamalować na całej powierzchni?

Materiały uszczelniające na bazie akrylanu, poliuretanu, hybrydowe mogą być wprawdzie powlekane, nie jest to jednak zalecane, przede wszystkim ze względu na niewielką elastyczność systemów powłok malarskich.

Zgodnie ze stanem techniki, przedstawionym m.in. w instrukcji Zrzeszenia Przemysłowego Materiały Uszczelniające (IVD) nr 12, materiały uszczelniające kompensujące ruchy nie są z przyczyn technicznych malowane na całej powierzchni. Jeżeli w wyjątkowych wypadkach jest to mimo to wymagane lub konieczne, wówczas powłoka również musi wykonywać kompensujące ruchy materiału uszczelniającego bez defektów optycznych i/lub mechanicznych. Odpowiedzialność za przestrzeganie tego stanu techniki spoczywa bez wyjątku na użytkowniku materiału uszczelniającego.

Suszenie silikonowych materiałów uszczelniających

Jak schną silikonowe materiały uszczelniające?

Sieciowanie silikonowych materiałów uszczelniających następuje pod wpływem wilgotności powietrza. Całkowite usieciowanie do głębokości spoiny wynoszącej do 7 mm zakończone jest po upływie ok. 6 do 8 dni.

Silikonowe materiały uszczelniające i woda

Kiedy może dojść do zetknięcia świeżo nałożonych silikonowych materiałów uszczelniających z wodą?

Natryski, umywalki, wanny itd., które zostały uszczelnione np. OTTOSEAL® S 100 lub OTTOSEAL® S 105, można eksploatować po upływie ok. 1 do 3 dni.

OTTOSEAL® S 100 i OTTOSEAL® S 105 są natychmiast wodoodporne, jednak w czasie utwardzania przez co najmniej 1 do 2 dni nie powinny być obciążane mechanicznie przez czyszczenie lub obciążenia (wydłużające i ściskające spoinę)

Działanie substancji podkładowych między materiałem uszczelniającym a podłożem

Jak działa substancja podkładowa w odniesieniu do współdziałania między materiałem uszczelniającym i podłożem?

Substancje podkładowe są modyfikatorami przyczepności, które poprawiają przyczepność materiału uszczelniającego na podłożach porowatych lub problematycznych. Substancja podkładowa pozostawia na podłożu cienką warstwę lub poprawiające przyczepność resztki, na których materiał uszczelniający może wytworzyć lepszą przyczepność.

Podczas powlekania substancją podkładową podłoża muszą być suche i oczyszczone. Substancję podkładową nakładać oszczędnie na podłoża niechłonne i obficie na podłoża chłonne. Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych i w tabeli środków gruntujących.

Transport i składowanie

Jaka jest odporność na mróz materiałów klejących i uszczelniających podczas transportu i składowania?

Transport i składowanie w ujemnych temperaturach niezawierających wody materiałów klejących i uszczelniających na bazie silikonu, poliuretanu i hybrydowych jest przejściowo możliwe. Nie zaleca się stałego składowania w temperaturach poniżej 0°C, w szczególności dlatego, że podczas obróbki „zimnych” materiałów klejących i uszczelniających występuje opóźnienie utwardzania i większość produktów wykazuje w niskich temperaturach bardziej stałą konsystencję obróbki, jeśli są one pobierane z magazynu i bezpośrednio poddawane obróbce. „Zimne“ produkty powinny być przed obróbką ogrzane do temperatury pokojowej.
Po całkowitym utwardzeniu produkty te są trwale odporne również na temperatury poniżej 0°C.
W przypadku obróbki w niskich temperaturach należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby na powierzchniach przylegania nie występował lód, woda kondensacyjna lub inna wilgoć, ponieważ działają one jak warstwa rozdzielająca i utrudniają lub uniemożliwiają przyczepność materiału uszczelniającego.


Wodne materiały klejące i uszczelniające na bazie akrylanu dyspersyjnego oraz OTTOCOLL® P 270 i wodne produkty OTTOFLEX nie są odporne na mróz w stanie nieprzetworzonym i podczas utwardzania i nie wolno ich składować i obrabiać w temperaturach poniżej + 5°C. Niektóre akrylany dyspersyjne są krótkotrwale odporne podczas transportu w temperaturach do – 10°C przez maksymalnie 48 godzin. Należy przy tym przestrzegać informacji zawartych w każdorazowo aktualnej karcie danych technicznych. Dłuższe składowanie lub składowanie / transport w niskich temperaturach prowadzi do nieodwracalnych szkód mrozowych w akrylanowej masie uszczelniającej (koagulacji).
Po całkowitym utwardzeniu większość akrylanów dyspersyjnych jest trwale odporna również na temperatury poniżej + 5°C.

Drewno

Drewno i tworzywa drzewne z klejami poliuretanowymi

Czy połączenia klejone drewna i tworzyw drewnianych za pomocą klejów poliuretanowych, jak OTTOCOLL® P 84, OTTOCOLL® P 85 lub OTTOCOLL® Rapid są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nadają się do stosowania na zewnątrz?

Produkty OTTOCOLL® P 84, OTTOCOLL® P 85 i OTTOCOLL® Rapid spełniają wymagania normy DIN EN 204 D4, tzn. połączenie klejone należy zabezpieczyć odpowiednią powłoka malarską.

Klejenie drewna i tworzyw drzewnych

Czy podczas klejenia / uszczelniania drewna i tworzyw drewnianych należy uwzględnić szczególne właściwości?

W przypadku drewna oleistego, jak np. teak należy zagwarantować przyczepność i kompatybilność poprzez odpowiednie doświadczenia wstępne.

Obróbka

Obszar zewnętrzny

Czy OTTOSEAL® S 100 nadaje się również do stosowania na zewnątrz (np. okładziny ceramiczne w obszarze tarasu)?

Tak, OTTOSEAL® S 100 nadaje się do stosowania na zewnątrz budynku.

Kryteria obróbki

Jakie kryteria mają negatywny wpływ na czas otwarty?

Ciepło, przeciąg, chłonne podłoże, brudne naczynie do przygotowania, nasłonecznienie.

 

Temperatura

Dlaczego nie należy fugować przy temperaturach poniżej + 5°C?

W niskich temperaturach istnieje niebezpieczeństwo, że woda kondensacyjna osiądzie na podłożach w postaci cienkiej, niewidocznej warstwy lodu lub wody. Uniemożliwi to optymalną przyczepność materiałów uszczelniających do podłoża.

Kolory matowe

Na co należy zwrócić uwagę podczas obróbki OTTOSEAL® S 70 w kolorach matowych?

Kolory matowe należy ściągać na sucho, aby zachować matowe właściwości powierzchni.
Można również ściągać matowe kolory, używając drewnianej szpatułki zwilżonej lekko środkiem wygładzającym OTTO do marmuru.
Holzspatel abzuziehen. W tym celu należy zanurzyć drewnianą szpatułkę w pojemniku ze świeżym środkiem wygładzającym OTTO do marmuru,
osuszyć ją krótko czystą ściereczką, a następnie przy jej użyciu ściągnąć masę uszczelniającą.

 

Odporność

Odporność na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne

Czy wszystkie silikonowe materiały uszczelniające firmy OTTO są odporne na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych?

Tak, wszystkie silikonowe materiały uszczelniające firmy OTTO są doskonale odporne na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych.

Stabilność mrozowa materiałów klejących i uszczelniających

Czy materiały klejące i uszczelniające firmy OTTO są stabilne mrozowo?

W stanie utwardzonym silikonowe, poliuretanowe i hybrydowe materiały klejące i uszczelniające firmy OTTO są stabilne mrozowo. W zależności od produktu i bazy surowcowej stabilność mrozowa wynosi do – 40°C. Bliższe informacje dotyczące składowania i stabilności temperaturowej można zaczerpnąć z Karty danych technicznych odpowiedniego produktu.

Pleśń

Co należy zrobić, jeśli spoina została zaatakowana przez pleśń?

Informacje na ten temat znajdą Państwo w naszym profesjonalnym poradniku OTTO „Perfekcyjne zapobieganie występowaniu pleśni

Klasyfikacja

Klasa materiałów budowlanych

Jakiej klasie materiałów budowlanych odpowiadają produkty OTTO?

Wszystkie materiały klejące i uszczelniające OTTO w stanie utwardzonym spełniają wymagania co najmniej klasy materiałów budowlanych B2 (według normy DIN 4102). OTTOSEAL® S 51, S 54 i S 94 spełniają wymagania klasy materiałów budowlanych B1.

Klasa odporności ogniowej

Wymagania jakich klas odporności ogniowej spełniają materiały klejące i uszczelniające firmy OTTO?

Podział według klas odporności ogniowej odnosi się do elementu konstrukcyjnego, który został sprawdzony w całości. Poszczególne komponenty elementów konstrukcyjnych, jak np. materiały klejące i uszczelniające klasyfikowane są według klas materiałów budowlanych, a nie według klas odporności ogniowej.

Uszczelnienia połączeń

Jakich produktów OTTO można użyć do uszczelnienia połączeń?

Jako uszczelnienie połączeń firma OTTO oferuje odpowiednie produkty dla wszystkich kategorii obciążenia:
Taśmę uszczelniającą OTTOFLEX można zgodnie z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP) stosować dla klas obciążenia A i C (regulowane) i zgodnie z instrukcją Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB) dla klas obciążenia A0 i B0 (nieregulowane).
Płynna folia OTTOFLEX spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A zgodnie z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP) (dotyczy tylko powierzchni ścian) oraz A0 zgodnie z instrukcją Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB).
Zaprawa uszczelniająca OTTOFLEX może być stosowana w obszarach silnie obciążonych wilgocią odpowiednio do klas obciążenia A i B listy zasad budowlanych. Spełnia ona ponadto wymagania klas obciążenia A0 i B0 zgodnie z instrukcją Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB).

 

Wskazówka dotycząca stosowania:

Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania naszych produktów użytkownik zobowiązany jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki.

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.